thuiswinkel-lid

Laat uw NEN 3140 keuring door DKMTools verzorgen


De overheid (Arbowet) en verzekeraars stellen eisen aan een veilige bedrijfsvoering ten aanzien van elektrische installaties. Dit houdt onder meer in dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Om dit als organisatie te borgen, moet je periodiek NEN 3140 keuringen en inspecties uit laten voeren.

Wat is een NEN 3140 keuring?
Een NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie van de bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten, gericht op een veilige bedrijfsvoering.
De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (een term gedefinieerd in de NEN 3140) met de deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren. Na afloop van elke NEN 3140 keuring ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van de elektrische installatie. Dit rapport bevat indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

Een veilige bedrijfsvoering met behulp van een NEN 3140 keuring
De NEN 3140 is een methodiek om aan de gestelde eisen vanuit de overheid en verzekeraars een praktische invulling te geven. Het periodiek laten uitvoeren van een NEN 3140 inspectie kent meerdere voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

Een inspectie volgens de norm kan dus helpen om de kans op incidenten te voorkomen. Mocht er toch nog een incident plaatsvinden, dan helpt een regelmatig uitgevoerde inspectie de werkgever en/of gebouweigenaar om aan te tonen, dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Is de NEN 3140 keuring verplicht?
Zoals de meeste normen is de NEN 3140 keuring niet wettelijk verplicht, maar geeft de norm wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen. In de NEN 3140 norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om bedrijven te helpen met een goede bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Let op: een SCIOS Scope 8 inspectie kan wel verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis bent overeengekomen met de verzekeraar.

Drie pijlers van de NEN 3140
De NEN 3140 norm gaat niet alleen over inspectie, dit is slechts een onderdeel. De NEN 3140 gaat over het veilig gebruik van elektriciteit voor en door iedereen. Dus voor degene die zich er beroepsmatig mee bezighouden tot de normale gebruiker. De norm is dan ook opgebouwd rondom de volgende pijlers.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Europe trustmark

Betaal met:

iDEAL